O projektu

Lidová řemesla

    Projekt s názvem "Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko" se zaměřuje na oživení a rozvoj tradičních lidových řemesel v obou mikroregionech, jejich partnerů a veřejnosti. Smyslem projektu je oslovit širokou veřejnost, trvale se setkávat a posilovat pocitmístní sounáležitosti, poznávat místní specifika obou mikroregionů a zachovat místní tradice a zvyky pro další generace.

    Řemeslné kurzy konané během let 2013 a 2014 jsou určeny pro širokou veřejnost a jsou bezplatné! Více informací k jednotlivým kurzům je uvedeno v příslušné nabídce.

 

Projekt "Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko" vznikl díky úzké spolupráci MAS Lužnice a MAS Vltava a za finanční pomoci z Programu rozvoje venkova.